April 23, 2015
0
Whatsapp Love Status In Marathi one line ;)

जीवनात जो प्रेम करतो त्यांना ते प्रेम कधीच मिळत नाही....

प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे म्हणूनच आम्ही शांत आहे..

मुलींकडे जेव्हा बोलायला काही नसते तेव्हा त्या नुसत्या हम्म..हम्म.. करून म्हशीसारख्या हंबरतात ...